tel: 0740.839.719 | 0769.231.424

Analiza de risc

Pentru evaluarea de risc la securitatea fizica a unei unitati, evaluatorul de risc la securitatea
fizica intocmeste si preda conducatorului unitatii urmatoarea documentatie:


Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
Grila de evaluare a nivelului de risc, specifica obiectului de activitate;
Documentele suport.

Mai mult

Legislatie

Extras din legislatia cu referire la analiza
de risc la securitatea fizica

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.
- Legea 333/2003, art.2, alin.(1)

În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu gardieni publici, pază proprie sau pază prin societăţi specializate.
- Legea 333/2003, art.3, alin.(1)

Mai mult