tel: 0740.839.719 | 0769.231.424

Analiza de risc

Pentru evaluarea de risc la securitatea fizica a unei unitati, evaluatorul de risc la securitatea
fizica intocmeste si preda conducatorului unitatii urmatoarea documentatie:


Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
Grila de evaluare a nivelului de risc, specifica obiectului de activitate;
Documentele suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor
la securitatea fizică cuprinde:

Nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

Amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

Cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

Analiza riscurilor identificate;

Estimarea riscurilor la securitatea fizică;

Stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

Estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

Concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor, în vederea încadrării în nivelul de risc acceptabil (< 60%), menţionând concret:

- dimensionarea dispozitivului de pază;
- zonele sau punctele controlate prin sistemul tehnic de securitate (subsistemele de alarmare la efracție, control acces și TVCI);
- elementele de protecţie mecanofizică (încuietori, grilaje, seifuri etc); precum şi alte măsuri, toate cu termen de implementare de maxim 60 de zile.